Вие сте тука: Дома > Услуги > Доработка
Postpress Postpress Postpress Postpress Postpress Postpress Postpress

ДОРАБОТКА [POSTPRESS]

Синергија во остварување на вашите соништа

Последната алка од производствениот процес, пред навремената испорака на печатени производи до нашите клиенти.

Долгогодишното искуство во сегментот, умешно надополнето со големиот избор на машини за доработка од светски реномирани производители, овозможува комплетна покриеност на сите фази од процесот и достигнување исклучителни резултати.

За секој предизвик, од наједноставна до најимпресивна доработка и сé помеѓу, ние сме тука, сé да направиме да биде возможно на најефикасен и одговорен начин.  

Познавајќи ги и најкомплексните технички барања, овозможуваме широк опсег на специјализирани услуги за доработка кои придонесуваат крајниот производ секогаш да биде единствен и препознатлив.   

Во услугите за доработка, меѓу другото вклучуваме и:

 • Целосно автоматизирано штанцање
 • Прегување и бигување
 • Компјутерско програмирано и контролирано сечење, со автоматска линија за додавање на хартија
 • Центрагување
 • Тунелско штанцање
 • Отиснување на термо метализирана фолија
 • Кламирање
 • Автентично отиснување
 • Пластифицирање
 • Дупчење и ќошкање
 • Виткање, персонализирано лепење и шиење