Prepress Prepress Prepress Prepress Prepress Prepress Prepress Prepress

ДИЗАЈН И ПОДГОТОВКА [ PREPRESS ]

Несопирлива страст за нови идеи

Денес кога клиентите и потрошувачите се во потрага по совршенство, веруваме дека воодушевувачките резултати водат кон континуирани побарувања.

Водени од пазарните потреби и најновите трендови за дизајн, светот на безграничните идеи станува реалност кога е преточен во уникатно дизајнирани печатени производи.

Oдделот за дизајн и подготовка (prepress) како составен сегмент од севкупниот производен процес, ја претставува неопходната врска помеѓу дизајнот и изработката на крајниот печатен производ. Примената на последните индустриски достигнувања и врвната технологија на Heidelberg Suprasetter CTP системот, овозможуваат унапредена подготовка на материјалите за нивна понатамошна изработка во финален производ.